Zoek

Leveringsinformatie

Bakkerij G.Croonen zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijden van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 van de algemene voorwaarden bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten een aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij G.Croonen ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij G.Croonen daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1) dag na de aflevering, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Filters
Sort
display